Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per optimitzar el teva navegació, adaptar-se a les teves preferències i realitzar tasques analítiques. En continuar navegant acceptes la nostra política de cookies.

Més informació D'acord

AVÍS LEGAL I CONDICIONS D’ÚS

1.     Condició d’USUARI

L’accés o úsdel lloc web www.vitalimmobles.com implica tenir-ne la condició d’USUARI il’acceptació de les condicions generals d’utilització, sense perjudicid’aquelles condicions particulars que es puguin pactar individualment, queadquiriran també força obligatòria entre les parts.


2.     Condició de TITULAR

En complimentdel què disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis dela Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es posa en coneixement delsUSUARIS del web www.vitalimmobles.com, de forma directa i gratuïta, la següentinformació, relativa al TITULAR del domini:

1.      Nom: VITAL IMMOBLES, SL

2.      Nom Comercial: VITAL IMMOBLES

3.      Domicili: C/ Pompeu Fabra, núm. 7,baixos, 08242 Manresa (Barcelona)

4.      Adreça de correu electrònic: admin@vitalimmobles.com

5.      CIF: B66710351


3.     Objecte

A través delweb www.vitalimmobles.com, VITAL IMMOBLES, SLen endavant el TITULAR, facilita als seus USUARIS l’accés a informacions i lautilització de diferents serveis posats a disposició tant per part del TITULARcom per part de tercers.


4.     Condicions d’ús

L’accés alweb tindrà caràcter gratuït, sense perjudici que algun dels serveis als qualses pot accedir estigui subjecte al pagament d’un preu.

L’USUARIassumeix la responsabilitat en l’ús del lloc web.

Per a fer úsdels serveis, els menors d’edat requeriran el permís dels seus pares o tutors,els quals seran responsables dels actes duts a terme pels menors al seu càrrec.

L’USUARI escompromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que ofereix www.vitalimmobles.com, abstenint-se d’utilitzar-los amb finalitatsil·lícites o que contravinguin els interessos de tercers, siguin contraris alsdrets humans o provoquin danys en els sistemes del lloc o en els dels seusproveïdors o tercers.

El TITULARdisposa de la infraestructura necessària per a evitar danys derivats del’existència de virus informàtics, malgrat que no es fa responsable dels danyspotencials o errors que, a causa de la presència de qualsevol virus, puguisofrir el sistema informàtic de l’USUARI quan aquest accedeixi al lloc web o l’utilitzi.

El TITULAR esreserva el dret d’efectuar, sense previ avís, les modificacions que considerioportunes al seu lloc web, podent canviar, suprimir i afegir tant elscontinguts i serveis que es presten, com la forma en què aquests apareixenpresentats o localitzats.

 

5.     Propietat industrial i intel·lectual

Totes lesmarques, noms comercials o signes distintius de qualsevol tipus que apareixenal lloc www.vitalimmobles.com són propietat del TITULAR o de tercers, sense quepugui entendre’s que l’ús o accés al web i/o als serveis atribueixi a l’USUARIcap tipus de dret sobre les marques, noms comercials o signes distintius.

Tanmateix,els continguts són propietat intel·lectual del TITULAR o de tercers, sense quepuguin entendre’s cedits a l’USUARI, ni que aquest pugui fer-ne un ús més enllàde l’estrictament necessari per a la utilització correcta del lloc web.

Aquestaclàusula inclou, a títol enunciatiu i no limitatiu: imatges, so, vídeo,programari, textos, marques, logotips, combinacions de colors, estructura idisseny, etc.

En virtut deldisposat en el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel que s’aprovael text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressamentprohibides la reproducció, distribució, i comunicació pública, inclosa la modalitatde posada a disposició de la totalitat o part dels continguts d’aquest llocweb, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjàtècnic, sense l’autorització del TITULAR.

L’USUARIs’haurà d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevoldispositiu de protecció o sistema de seguretat que es trobi instal·lat a www.vitalimmobles.com

 

6.     Protecció de dades de caràcterpersonal

El TITULAR esreserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personalaquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directriusmarcades per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dadesde Caràcter Personal, i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel ques’aprova el reglament que desenvolupa l’anterior llei.

La finalitatd'aquest fitxer serà la directament relacionada amb l'activitat empresarial.

L’USUARIpodrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició diriginta l’efecte un correu electrònic a l’adreça admin@vitalimmobles.com indicantla referencia LOPD.

 

7.     Xarxes socials

En el cas queel TITULAR tingui presència a les xarxes socials, el tractament de les dadesque es realitzi de les persones que connectin amb el TITULAR a través d’aquestscanals es regirà igualment per aquestes condicions generals d’ús, sensperjudici d’aquelles condicions específiques inherents a la xarxa social quecorrespongui.

El TITULARtractarà les dades de l’USUARI amb les finalitats d’administrar correctament laseva presència a les xarxes socials, informar-lo d’activitats, productes oserveis del TITULAR o de tercers que puguin estar relacionats amb la sevaactivitat, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de lesxarxes socials puguin permetre.

 

8.     Exclusió de garanties iresponsabilitat

El TITULAR noes fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol classe quees poguessin ocasionar pel mal funcionament del lloc web citant, a títolmerament enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca dedisponibilitat del lloc, transmissió de virus o programes lesius en elscontinguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques perevitar-ho.

 

9.     Enllaços

En cas que a www.vitalimmobles.com es disposés d’enllaços a altres llocs d’Internet, el TITULAR no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs ni sobre els seuscontinguts. En cap cas el TITULAR assumirà cap responsabilitat pels contingutsdels enllaços pertanyents a llocs web aliens, ni en garantirà la disponibilitattècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa niconstitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en capd’aquests enllaços o altres llocs d’Internet. De la mateixa manera, l’enllaçd’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió oparticipació amb les entitats connectades.

 

10.  Vigència imodificacions de les condicions generals d’ús

Aquestescondicions romandran en vigor de forma indefinida, sense perjudici de la sevamodificació, que podrà ser duta a terme pel TITULAR en qualsevol moment, essentdegudament publicada al lloc web.

 

11.  Jurisdicció ilegislació aplicable

Les relacionsentre USUARI i TITULAR es regiran per la normativa estatal aplicable,sotmetent-se a la jurisdicció dels òrgans jurisdiccionals de la localitat de Manresa.


POLÍTICA DE COOKIES


1.      Definició de cookie

Les cookies(galetes) són fitxers que es descarreguen al seu equip en accedir a la majoriade llocs web. Permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar irecuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip(preferències del lloc, informació del perfil, etc.) i, depenent de lainformació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es podenfer servir per a reconèixer l'usuari.

Les cookiespoden ser pròpies o de tercers. Les pròpies són aquelles establertes pel dominidel mateix lloc web, mentre que les de tercers provenen d’altres fontsexternes, com poden ser anuncis, imatges, etc. inserits a les pàgines.

Per a determinades funcions del lloc www.vitalimmobles.com és necessari tenirhabilitades les cookies.


2.      Quina informació s’emmagatzema en una cookie?

Les cookies no solenemmagatzemar informació sensible sobre l’usuari, sinó que desen dades de caràcter tècnic, preferències de navegació, personalització de continguts, etc. El servidor web nol’associa a vostè com a persona, sinó al seu navegador.

 

3.      Classificació de les cookies

Podem classificar les cookies segons diferents criteris. Segons el període en què resten actives:

-         De sessió: són cookies temporals quees creen quan l’usuari visita el lloc web i caduquenquan aquest finalitza la sessió, per la qual cosa no queden registrades a l’equip.

-         Persistents: s’emmagatzemen a l’equip més enllà de la sessió de navegació. Permeten als llocs web recordar les preferències i ajustos de l’usuari quanaquest hi accedeix de nou.Es mantenen actives durant un temps establert,que pot anar des d’alguns minuts fins a diversos anys.

Segons l’entitat que les gestiona:

-       Pròpies: són aquelles establertes pel domini del lloc web que s’està visitant isón essencials per al seu funcionament.

-       De tercers: provenen d’altresfonts externes, com poden seranuncis, imatges, etc. inserits a les pàgines. Tenen finalitats estadístiques.

Segons la seva finalitat:

-       Tècniques: són les més elementals ipermeten, entre altres coses, saber si està navegant unhumà o una aplicació automatitzada, si navegaun usuari anònim o un de registrat, etc. Es tracta de tasques bàsiques per al funcionament dequalsevol web dinàmica.

-       D’anàlisi: recullen informació sobreel tipus de navegació que s’estàrealitzant, les secciones que més es visiten, els productes consultats,la franja horària d’ús, l’idioma, etc. La seva finalitat és introduir millores a partirde l’anàlisi dels comportaments denavegació.

-       Publicitàries: permeten la gestió de lapublicitat als espais que s’hagin habilitat a les pàgines web, en funció de la navegació de l’usuari, el seu país deprocedència, l’idioma, etc.


4.      Quines s’utilitzen en aquest lloc

El lloc web www.vitalimmobles.com utilitza els següents tipus de cookies per al seu correcte funcionamento per a finalitats estadístiques i/o publicitàries:

Cookie

Durada

Finalitat

_ga

2 anys

Procedent de Google Analytics, recopila informació i ofereix estadístiques d’ús del lloc sense identificar personalment els usuaris.

__utma

2 anys

S’utilitza per a distingir usuaris i sessions. La cookie es crea quan s’executa la biblioteca JavaScript i no hi ha cap altra cookie __utma.

S’actualitza cada cop que s’envien dades a Google Analytics.

__utmb

30 minuts a partir de la configuració o actualització

 

S’utilitza per a determinar noves sessions o visites. Aquesta cookie es crea quan s’executa la biblioteca JavaScript i no hi ha cap altra cookie __utmb.

La cookie s’actualitza cada cop que s’envien dades a Google Analytics.

__utmz

6 meses des de la configuració o actualització

Aquesta cookie emmagatzema la font de trànsit o la campanya que explica com ha arribat l’usuari al lloc. Es crea quan s’executa la biblioteca JavaScript i s’actualitza cada cop que s’envien dades a Google Analytics. 

ASPSessionId

Mentre dura la sessió

S’utilitza per definir l’estat de la sessió i registrar la sessió del visitant. No és intrusiva ni manté el seu registre entre visites ni en diferents llocs web. És necessària per al funcionament del lloc web.

polCookId

10 anys

S’utilitza per comprovar si el visitant ja va estar informat de la política de cookies del lloc web.

act

En finalitzar la sessió

Cookies procedents de la xarxa social Facebook. Per a més informació sobre el seu ús: https://www.facebook.com/about/privacy/

c_user

3 mesos

csm

datr

2 anys

fr

3 mesos

lu

2 anys

p

En finalitzar la sessió

pl

3 mesos

presence

En finalitzar la sessió

sb

2 anys

xs

3 mesos

_atuvs

30 minuts

_twitter_sess

En finalitzar la sessió

Cookies procedents de la xarxa social Twitter. Per a més informació sobre el seu ús: https://twitter.com/privacy?lang=es

auth_token

10 anys

ct0

6 hores

guest_id

2 anys

kdt

18 mesos

remember_checked_on

10 anys

twid

 

Altres cookiesno previstes: Tenint en compte les característiques d’Internet i dels llocsweb, no sempre podem comptar amb la informació de les cookies que col·loquen terceres parts a través del nostre lloc. Aixòs’aplica especialment quan el nostre web conté elements integrats: textos,documents, imatges o vídeos que s’emmagatzemen fora del nostre domini, però quees mostren a través d’ell. En conseqüència, en cas que es trobi amb aquesttipus de cookies al nostre web i noestiguin enumerades en la llista anterior, li preguem que ens ho comuniqui.També pot posar-se en contacte directament amb aquest tercer per a demanar-liinformació sobre les cookies quecol·loca, la seva finalitat i durada, i com garanteix la seva privacitat.

 

5.      Acceptació de la Política de cookies

www.vitalimmobles.com mostra informació sobre la sevaPolítica de cookies a la part inferior de qualsevol pàgina amb cada inici de sessió i si prèviament no s’hanacceptat.

Davant aquestainformació és possible dur a terme les següents accions:

1.       Acceptar cookies. No es tornarà a visualitzar aquest avís en accedir aqualsevol pàgina del lloc web durant la sessió actual.

2.       Més informació. Podrà obtenir tota lainformació relacionada amb les cookiesque utilitzem.

 

6.      Formes de desactivar-les

Les cookiesemmagatzemades al seu equip o dispositiu poden desactivar-se seguint lesindicacions del mateix navegador (normalment a través de l’apartat “ajuda” delmenú). Cal tenir present, però, que la desactivació d'alguna cookie pot impedir o dificultar lanavegació o la prestació dels serveis oferts en aquesta web.

Li facilitem a continuació els enllaços per amodificar la configuració de les cookiesals principals navegadors:

-         Explorer:windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie="ie-10"

-         Firefox: support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies

-         Chrome:support.google.com/chrome/answer/95647?hl="es"

-         Safari:www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/

 Pot trobar més informació sobre les cookies i la seva desactivació a lapàgina www.aboutcookies.org

 

7.      Què passa si desactivem les cookies?

Perquè entengui l’abast que pottenir desactivar les cookies li mostrem alguns exemples d'accions que no podràrealitzar sense permetre el seu ús:

-         No podrà compartircontinguts d'un lloc web a les xarxes socials.

-         El lloc web no podrà adaptar elscontinguts a les seves preferències personals, com sol passar en les botiguesonline.

-         No podrà accedir al'àrea personal dels llocs web, com poden ser “El meu compte”, “El meu perfil”o “Les meves comandes”.

-         Botigues online: Liserà impossible realitzar compres online, ja que funcions com la cistella de lacompra no estaran disponibles.

-         El lloc web no podràrealitzar analítiques sobre visitants i tràfic a la web, la qual cosadificultarà millorar l'experiència de l'usuari.

-         El lloc web no podràsaber si vostè és un humà o una aplicació automatitzada que publica spam.

 

8.      Es poden eliminar les cookies?

Sí. No només eliminar, sinó tambébloquejar, de forma general o particular per a un domini específic. Pereliminar les cookies d’un lloc web had’anar a la configuració del seu navegador i allà podrà cercar les associadesal domini en qüestió i procedir a la seva eliminació.

 

Notes addicionals

-         Ni aquest web ni elsseus representants legals es fan responsables ni del contingut ni de laveracitat de les polítiques de privacitat que puguin tenir els tercersesmentats en aquesta política de cookies.

-         Els navegadors web sónles eines encarregades d’emmagatzemar les cookiesi des d’aquest lloc s’ha de poder fer ús del dret a la seva eliminació odesactivació. Ni aquesta web ni els seus representants legals poden garantir lacorrecta o incorrecta manipulació de les cookiesper part dels navegadors.

-         En alguns casos ésnecessari instal·lar cookies perquèel navegador no oblidi la seva decisió de no acceptar-les.

Per aqualsevol dubte o consulta sobre aquesta política de cookies no dubti en comunicar-se amb nosaltres a través del’apartat de contacte.POLÍTICA DE PRIVACITAT


L’informem que, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les seves dades estan incorporades a un fitxer automatitzat propietat de VITAL IMMOBLES, SL. Aquestes dades es faran servir per prestar-li els nostres serveis i contactar amb vostè. Per la seva tranquil·litat, VITAL IMMOBLES, SL ha pres totes les mesures previstes en l’esmentada llei per a garantir la confidencialitat i seguretat de les seves dades. En el cas que vostè desitgi accedir, rectificar o cancel·lar aquestes dades, o oposar-se a la recepció de comunicacions, li preguem que ens ho faci saber mitjançant el correu electrònic admin@vitalimmobles.com, indicant com a referencia LOPD.